Představenstvo Profesionální golfové asociace hráčů a učitelů golfu v ČR, z.s. si dovoluje informovat o dosavadním průběhu právního sporu s Česká 1, spol. s r.o. Okresní soud v Liberci uložil společnosti Česká 1, spol. s r.o. zaplatit PGA C dlužnou částku za licenční poplatek pro rok 2015, spolu s úrokem z prodlení a rovněž náklady řízení. PGA C měla podle vyjádření soudu plné právo na odstoupení od smlouvy se společností Česká 1, spol. s r.o., soud se neztotožnil s výkladem žalované strany o posunu splatnosti licenčního poplatku. Soudním řízením byla právně potvrzena platnost odstoupení PGA C od vzájemné smlouvy z důvodu jejího porušování ze strany Česká 1, spol. s r.o.

Napsat komentář

*
*

Required fields are marked *